แกะรอยเศรษฐกิจและการค้าการลงทุน..สิงคโปร์โมเดล

      การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้จะตามมาด้วยการเปิดเสรีด้านการลงทุนในแถบภูมิภาคนี้...
เปรียบแรงงานไทย กับต่อสิงคโปร์ และมาเลเซียในอาเซียน

      เปรียบแรงงานไทย กับต่อสิงคโปร์ และมาเลเซียในอาเซียน
ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน (แนะนำ)

      นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผย ผลกระทบจากการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ว่า...
คุณสมบัติของวิศวกร และสถาปนิก ที่จะโยกย้ายทำงานใน ASEAN ตามคุณสมบัติ MRA

      ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)...
ความเข้าใจผิด และ โอกาส ของไทยใน 6 ประเทศอาเซียน (บทความแนะนำ)

      ท่ามกลางความตื่นตัวของคนไทยกับการก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า และเนื่องจากในวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอาเซียน
จับตาอนาคต อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวพม่า

      นับตั้งแต่พม่าเปิดประเทศและอานิสงส์ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจพม่าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง...
 
 
 
 
 
 
ประเทศสมาชิกอาเซียน