สัญลักษณ์อาเซียน

   รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน
       - รูปรวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
       - พื้นที่วงกลม สีแดง สีขาว และน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ
       - ตัวอักษรคำว่า “asean” สีน้ำเงิน อยู่ใต้ภาพรวงข้าวอันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ             เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

                              สีน้ำเงิน  หมายถึง   สันติภาพและความมั่นคง
                              สีแดง     หมายถึง   ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า
                              สีขาว      หมายถึง   ความบริสุทธิ์
                              สีเหลือง  หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง
 
 
 
 
 
 
ประเทศสมาชิกอาเซียน