เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรณษา ๙๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลตำบลเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ เพื่อใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๒๑๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ถุงมือหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว จำนวน ๓๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 9568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่หล่อเทียนพรรณา เพื่อใช้ในงานวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรณา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

12 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111