เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรณษา ๙๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลตำบลเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ เพื่อใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๒๑๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ชื่อหัวข้อ ลำดับ แสดงผล แก้ไข ลบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ถุงมือหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว จำนวน ๓๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ ๙๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111