เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

      

2) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     

3) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลเขาพระ

     

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

      

5) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

      

 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111