เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
 ประวัติความเป็นมา 
 
      เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2498  มีการเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2513 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
พ.ศ.2542 เทศบาลตำบลเขาพระตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 162 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 55 กิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลตำบลเขาพระเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีพื้นที่  ประมาณ  11.12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,950 ไร่ มีจำนวนประชากร 6,495 คน
      ตำบลเขาพระ มีการปกครอง 2 รูปแบบ 
   1) เทศบาลตำบลเขาพระ เดิมเป็นสุขาภิบาล และได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
   2) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อาณาเขต
     ทิศเหนือ ติดกับ ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
     ทิศใต้ ติดกับ ต.นางบวช , ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
     ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกช้าง , ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
     ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111