เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 

โดย : พิชชาพร
รับเงินผู้สูงอายุ

รับเงินผู้สูงอายุ เดือนเมษายน 2565 วันไหน
เมื่อ : วันที่ 08 เมษายน 2565 02:01:51


 
1
 

ความคิดเห็นที่ 1
โดย : เทศบาลตำบลเขาพระ

กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนเมษายน 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565
เวลา 08:30-11:00 น. ตามสถานที่ ดังต่อไปนี้
- หมู่ที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ)
- หมู่ที่ 3 และ 4 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่ารวก หมู่ที่4
- หมู่ที่ 5 และ 8 ณ ศาลาประชาคมตลาดท่าช้าง
- หมู่ที่ 6 และ 9 ณ สวนหย่อมบ้านกำมะเชียร
- หมู่ที่ 7 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวเกาะ ม.7

เมื่อ : วันที่ 08 เมษายน 2565 02:05:32


 
1
 
    รายละเอียด
 
รูปภาพ :
  *** รองรับไฟล์ภาพประเภท gif, jpg, png ความกว้างไม่เกิน 500 px
ชื่อ :
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111