เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 

โดย : ศักดา
สมัครงาน

ได้ยินเสียงตามสายประกาศรับสมัครคนงานต้องใช้เอกสารอะไรในการสมัครบ้างครับ และปิดรับวันไหนครับ
เมื่อ : วันที่ 12 เมษายน 2565 01:23:16


 
1
 

ความคิดเห็นที่ 1
โดย : เทศบาลตำบลเขาพระ

เทศบาลตำบลเขาพระ อยู่ในช่วงการรับสมัครพนักงานจ้าง ดังนี้
- ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน 2565 ถึง 28 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) 

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
7.1  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ชุด
7.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
7.3  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ ภาพ ถ่ายครั้งเดียวกัน รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
       หรือ แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓   เดือน
7.4  สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
7.5  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามและสารเสพติด ที่ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน
7.6  สำเนาใบรับรองผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการมาแล้ว (ถ้ามี)
7.7  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฯลฯ  อย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
เมื่อ : วันที่ 12 เมษายน 2565 20:26:25


 
1
 
    รายละเอียด
 
รูปภาพ :
  *** รองรับไฟล์ภาพประเภท gif, jpg, png ความกว้างไม่เกิน 500 px
ชื่อ :
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111