:::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ::::

 
 • วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลตำบลหนองไผ่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนเพิ่มสุข) ๓๐ พ.ย. ๖๑
 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
 • กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
 • กิจกรรมทำบุญถวายเพลพระและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนเพิ่มสุข ๒ พ.ย.๖๑)
 • ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ครึ่งปีหลัง
 • ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนศุนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลหนองไผ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนเพิ่มสุข ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)
 • ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ ประจำปี ๒๕๖๑
ข้อมูลทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.อำเภอหนองไผ่ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้กำหนดจัดโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพ
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.อำเภอหนองไผ่ร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองไผ่ นำโดยนายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ โรงกำจัดขยะมูลฝอย
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลหน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงเดช สุขุมธรรมรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลตำบลหนองไผ่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกภิรมย์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงเดช สุ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีนายชาญชัย หินสุภาพ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สภาเทศบาลตำ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาของชาวหนองไผ่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาของชาวหนองไผ่ ...
 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาของชาวหนองไผ่ ...
อ่านต่อ... 
 
สระหลวงหนองไผ่
สระหลวงหนองไผ่ ...
 สระหลวงหนองไผ่ ...
อ่านต่อ... 
 
วัดหนองไผ่พิทยราม
วัดหนองไผ่พิทยราม ...
 วัดหนองไผ่พิทยราม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ...
อ่านต่อ... 
 
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน ...
 วัดเขาดิน อำหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
 
มุมดาวน์โหลด
สายตรงนายก
วารสารออนไลน์
สายด่วนป้องกันภัย
ความรู้ / บทความ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ชวนชิมชวนช็อป
แบบประเมินองค์กร
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมอาเซียน