องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

ลงนามถวายพระพร