องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 • No_Gift_policy
ประกาศ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแ... new

อ่านต่อ... 
 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ประจำปี 2565
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภา... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ปี 65
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมปลูกผักแปลงรวมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
กิจกรรมปลูกผักแปลงรวมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านบุ หมู่ที่ 8
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกร... new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสง... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอย หมู่ที่ 10 (สายคุ้มมาบช้าง - บ้านโนนพฤกษ์ ต.จักราช)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ที่ 6 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม - แยกทางหลวงชนบท สาย 3036)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  การมีส่วนร่วมของประชาชน
  การมีส่วนร่วมของประชาชน ...

  เมื่อเดือนกุม ...

  อ่านต่อ... 
   
  การแกัไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน
  การแกัไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน ...

  อ่านต่อ... 

   
  อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
  อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้า ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน
  ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุม ...

  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  Banner_Eservice
  เข้าสู่ระบบ
  banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
  banner_ร้องเรียนการทุจริต
  facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
  APPF_web
  แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
  จังหวัดนครราชสีมา
  aec
  คสช
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  การท่องเที่ยว
  สมาค
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กพ
  กรมอุตุ
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วน1111
  เดลินิวส์
  ดูทีวี