องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
GMO คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ข้อเสียของ GMO มีอะไรบ้าง

 

อ่านรายละเอียด

จิตสาธารณะคืออะไร มีข้อดีอย่างไรบ้าง

 

อ่านรายละเอียด

พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร

 

อ่านรายละเอียด

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ฉบับลงประชามติ มาตรา 187

 

อ่านรายละเอียด

ทองเคคืออะไร ใครสงสัยอยู่รีบเข้ามาเลย!!

 

อ่านรายละเอียด

ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือทวีปอะไร?

 

อ่านรายละเอียด

ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือทะเลอะไร ใครรู้บ้าง?

 

อ่านรายละเอียด

ทำความสะอาดยีนส์ ให้สะอาดและใช้งานได้นาน

 

อ่านรายละเอียด

การทำความสะอาดภายในรถ ให้สะอาดหมดจด

 

อ่านรายละเอียด

วิธีขจัดคราบในห้องน้ำแบบแจ่ม มีอะไรบ้าง มาดูกัน!!

 

อ่านรายละเอียด

1 2 34 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี