องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องของสาขาเกษตรกรรม
 

1. สาขาเกษตรกรรม

ที่

ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1.

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลห้วยสะแก

นายนิธิ   เหลาหิรัญ

15 หมู่ 10 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  เบอร์โทรศัพท์ 089-6634-655

2.

หอมแดงฟาร์มแพะ

นายหอม  แก้วเพียร

124 หมู่ 6 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

3.

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ตำบลห้วยสะแก

นางโสภี   เมฆทา

51 หมู่ 4 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

4.

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยห้วยสะแก

นางปิยภัทร  เสมาทอง

98 หมู่ 8 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

5.

กลุ่มปลูกหอมกระเทียม

นายคำพา  เมฆทา

51 หมู่ 4 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

6.

กลุ่มเพาะเห็ด

นางสะอาด  ตรงประสิทธิ์

223หมู่ 3 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

7.

ลูกชิ้นปลาดุกอบกรอบ

นางสมาน   สังข์ทอง

221 หมู่ 1 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์


ชื่อกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลห้วยสะแก

ที่ตั้งกลุ่ม  เลขที่ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ชนิดสินค้า : ปลานิล และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา

รหัสเลขที่แปลง : 2006701150001 (กรมส่งเสริมการเกษตร)

จำนวนสมาชิก  50 ราย

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3, 5, 7, 9, 10 และ 12 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

พื้นที่ฟาร์ม  บ่อเลี้ยงปลา จำนวน 361 ไร่

จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลห้วยสะแก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสทะเบียน 9-67-01-15/1-0022 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี