องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
สนามกีฬาอเนกประสงค์ส่วนตำบล
 1. สนามกีฬากลางอเนกประสงค์ หมายถึง สนามกลางกีฬาอเนกประสงค์สนามหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดให้ประชาชนใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เป็นต้น
 2. ลานกีฬา/สนามกีฬา หมายถึง สนามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาหรือออกำลังกายหลากหลายประเภท

  ภาพถ่ายสนามกีฬาแต่ละหมู่บ้าน ตำบลห้วยสะแก

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี