องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
โรคหลอดเลือดสมองแตก (อัมพฤกษ์ อัมพาต)
เรื่อง โรคหลอดเลือดสมองแตก (อัมพฤกษ์ อัมพาต)
๕ สัญาณเตือนอันตราย
๑.ตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อน
๒.อาการชาครึ่งซีก หน้าชา ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง
๓.พูดลำบาก ฟังไม่เข้าใจ
๔.เวียนศีรษะ บ้านหมุน เดินเซ
๕.ปวดหัวรุนแรง
ปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้
- ระดับความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด
- โรคเบาหวาน คือ ภาวะที่น้ำตาลในเลือดในช่วงที่งดอาหารสูงมากกว่า 120 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จะมีความเสี่ยงต่อหลอดเลือดตีบมากขึ้น
- ระดับไขมันในเลือดสูง ทำให้หลอดเลือดแข็งตัว มีการตีบแคบลงในที่สุด ทำให้เกิดการอุดตันได้
- โรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ
- การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา
- ขาดการออกกำลังกายจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองอุดตัน
- ความอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักมาก มีโอกาสเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- อายุ มักพบในคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี แต่คนอายุน้อยก็มีโอกาสเป็นได้
- ความเครียด
การป้องกันโรคหลอดเลือดในสมอง
๑.ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
๒.งดสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่มีผลต่อการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด การแข็งตัวของเลือด หลอดเลือดแดงแข็ง และตีบง่ายขึ้น
๓.ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
๔.ออกกำลังการอย่างถูกวิธี เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพศและวัย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ 30 นาที
๕.งดอาหารเค็ม อาหารที่ไขมัน หรือมีโคเลสเตอรอลสูง
๖.งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
๗.ทำจิตใจให้แจ่มใส หลีกเลี่ยงความเครียด พักผ่อนให้เพียงพอ
๘.ควรตรวจสุขภาพร่างกายจากแพทย์เป็นประจำทุกปี
๙.ผู้ที่กินยาป้องกันการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด ควรปฎิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
ระบบการแจ้ง/การส่งต่อ
๑.แจ้งญาติ/คนใกล้ชิด
๒.แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสองยาง
๓.แจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
๔.แจ้งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลท่าสองยาง 093-1642965
****ชาวบ้านท่าสองยาง ตรวจดูสุขภาพของทานเอง หากพบปัญหาข้างต้นให้ติดต่อและทำตามที่แจ้งไว้ข้างต้น****
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี