องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
วัดโคกพระ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

      "อุโบสถเก่าวัดโคกพระ" ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ก่อด้วยอิฐโบราณและศิลาแลง มีกระเบื้องมุงหลังคา และกำแพงเรือนแก้วล้อมรอบ มีทางเข้าทั้ง 4 ทิศ (เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก) ไม่มีประตูด้านหลังซึ่งเป็นลักษณะของ อุโบสถเก่าในสมัยรัตนโกสินทร์ เสาอุโบสถมีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีสถาปัตยกรรมบัวหงายรอบเสาด้านบนทุกต้น
     ปัจจุบันอุโบสถหลังนี้ได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร  ขณะนี้ทางลูกหลานชาวบ้าน     โคกพระรวมทั้งเจ้าอาวาส ผู้นำหมู่บ้าน และลูกบ้านได้ดำเนินงานประสานกับทางกรมศิลปากร อ.พิมาย เพื่อทำการบูรณะโบราณสถานให้อยู่คู่ลูกหลานสืบไป

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี