องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

      

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

      

12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี