องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่นี่
ใบอนุญาตต่าง ๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ด้วยวิธี (e-bidding)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกโจม หมู่ที่ 12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวน บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลโรงสูบน้ำบ้านโคกพระประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลโรงสูบน้ำบ้านหนองจอก หมู่ที่ 11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลโรงสูบน้ำบ้านโคกพระ (ตะกุดเวียน)


12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.หนองพลวง
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี