องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการคนสวน

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกโจม หมู่ที่ 12

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกพระ

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 14

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกพระ (ตะกุดเวียน)

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตบดิน

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี