องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่นี่
ใบอนุญาตต่าง ๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลโรงสูบน้ำบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวน บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกโจม หมู่ที่ 12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองพลวงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองพลวงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลโรงสูบน้ำบ้านโคกพระ


1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.หนองพลวง
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี