องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 14 (สายหัวสะพาน - โรงสูบน้ำ)

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนคอย หมู่ที่ 10 (สายสำนักสงฆ์มาบช้าง)

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพชรมาตุคลา (สายบ้านหนองแมว หมู่ที่ 3 - บ้านบุใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16)

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 14 (สายโรงสูบ - บ้านแม่หลง แก้วอินทร์)

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ขามป้อม หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายเวก ชาวพิมาย - บ้านนายธรรม งิ้วใหญ่)

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกพระ หมู่ที่ 9 (สายเลียบเหมือง - บ้านหนองจอก) จำนวน 1 โครงการ

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเสริมหินคลุก บ้านโคกพระ หมู่ที่ 9 (สายตะกุดน้ำใส) จำนวน 1 โครงการ

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 (สายโนนรังตะวันตก - เหมืองส่งน้ำ) จำนวน 1 โครงการ

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ี่ 11 (สายจากทางหลวงชนบท - บ้านนายลำดวน มากมาย (คุ้มสกุณา)) จำนวน 1 โครงการ

      

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี