องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
บันทึกการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ ที่ 2-1- 12 กค 65

     

บันทึกการประชุมสภา อบตสมัยที่ 2-1-9 พค 65

     

บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1-1 -11 มีค 65

     

บันทึกการประชุมสภา สมัยที่ 1 -2 -31 มค 65

     

บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 1 -17 มค 65

     

บันทึกการประชุมสภา สมัยแรก 30 ธค 64

     

บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่2-27 กย 64

      

บันทึกการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-26 สค 64

      

บันทึกการประชุมสภา อบต. สมัยที่3 ครั้งที่ 1-2 ส.ค.64

      

12 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี