องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1

      

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

      

แผนดำเนินงาน ประจำปี 63

      

แผนดำเนินงาน ประจำปี 63 เพิ่มเติม

      

แผนดำเนินงาน ประจำปี62 เพิ่มเติม1

      

แผนตำเนินงานประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

      

แผนตำเนินงานประจำปี 2561

      

แผนดำเนินงานประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี