องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่นี่
ใบอนุญาตต่าง ๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 309-13 สายบ้านใหม่ขามป้อม หมู่ที่ 1 - บ้านบุใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.309-15 ถนนสายบ้านนายประกอบ - ถนน 3036 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ 13 (สายไปท่าตะโก) หนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำดาดคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ บ้านโคกพระ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนคอย หมู่ที่ 10 (สายรอบหมู่บ้าน-ทุ่งเหลี่ยม) ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านขามทุ่ง หมู่ที่ 5 (สายแยกถนนลาดยางเลียบวัดขามทุ่ง)ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านใหม่ขามป้อม หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายสาย - ลำจักราช)


12 3 4
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.หนองพลวง
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี