องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านบุ หมู่ที่ 8

      

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอย หมู่ที่ 10 (สายคุ้มมาบช้าง - บ้านโนนพฤกษ์ ต.จักราช)

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ที่ 6 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม - แยกทางหลวงชนบท สาย 3036)

      

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเตรียมสถานที่และสนามแข่งขัน จำนวน 6 รายการ

     

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 (สายบ้านผู้ใหญ่ - โรงเรียนบ้านโคกพระ)

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ 7 (สายศูนย์เรียนรู้ชุมชน - สามแยกไปวัดขามทุ่งพุดซา)

      

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝั่งสระน้ำผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 14

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

     

12 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี