องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่นี่
ใบอนุญาตต่าง ๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 - 2570แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

 

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)

 

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลวง (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

 

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

 
12
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.หนองพลวง
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี