องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่นี่
ใบอนุญาตต่าง ๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปี 2566การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐการขับเคลื่อนจริยธรรมประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 2565ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ 2566ประกาศ กำหนดนโยบายจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2566


12
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.หนองพลวง
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี