องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ประกาศ ก.อบต.จ.นม.หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ พ.ศ.2561

      

ประกาศ ก อบต.จ.นม.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการย้ายพนักงานส่วนตำบล 2558

      

ประกาศ ก อบต.จ.นม.หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

      

ประกาศ ก อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งทั่วไปและประเภทวิชาการ พ.ศ.2562

      

ประกาศ ก อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลฯ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558

      

ประกาศ ก อบต จ.นม. หลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ปี 2563

      

ประกาศ ก กลาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

      

แบบประเมินการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไปและวิชาการ

      

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับทีสูงขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(นอกระดับควบ)

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี