องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

     

สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

     

สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

     

สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

     

สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

     

สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

     

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี