องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
พรบ และกฏหมายเกี่ยวกับงานสภาท้องถิ่น

     

เรียกประชุมสภา อบต.สมัยที่ 3-3-26 สค 64

     

เรียกประชุมสภา อบต สมัยที่ 3-2-11 สค64

     

เรียกประชุมสภา อบต สมัยที่ 3-1-2 สค .64

     

เรียกประชุมสภา สมัยที่ 2 มิย64

     

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 กย 64

     

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 มีค 64

     

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยที่ 1-กพ64

     

เรียกประชุมสภา อบต 1-2 กพ 64

     

12 3
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี