องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่

     

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกิจการสภา

      

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภา

      

เรียกประชุมสภา สมัยที่ 4 วันที่ 7 ธ.ค63

      

เรียกประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ส.ค.63

      

เรียกประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2วันที่ 13 ส.ค.63

      

เรียกประชุมสภา สมัยที่ 3 วันที่ 3 ส.ค. 63

      

เรียกประชุมสภา สมัยที่ 2 วันที่ 7 พ.ค. 63

      

เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 วันที่ 25 มี.ค.63

      

1 23
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี