องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
จำนวนประชากร และพื้นที่ตำบลหนองพลวง
หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากร เนื้อที่/ไร่
ชาย หญิง
1   ใหม่ขามป้อม 192 174 936
2   หนองพลวง 379 351 1,073
3   หนองแมว 156 176 1,036
4   โคกพระ 402 411 1,283
5   ขามทุ่ง 193 222 778
6   พุดซา 147 149 292
7   ม่วง 146 174 471
8   บุ 213 210 310
9   โคกพระ 226 220 2,041
10   โนนคอย 251 258 2,279
11   หนองจอก 397 390 4,216
12   โคกโจม 201 202 1,108
13   น้อย 206 200 349
14   โนนงิ้ว 249 250 3,367
15   ดอน 156 135 446
16   บุใหญ่พัฒนา 297 310 606
รวม 3,811 3,832 20,591
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี