องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่นี่
ใบอนุญาตต่าง ๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
กิจกรรม \"Kick off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน\"


การมีส่วนร่วมของประชาชน


เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565   จัดกิจกรรมเวทีประชาคมหมู่บ้าน อบต.หนองพลวง ร่วมกับอำเภอจักราชและหน่วยงานราชการ  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ,ปลัดอำเภอประจำตำบล,เจ้าหน้าที่ อบต.หนองพลวง ,

การแกัไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน


เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2565   ประชุมการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน  โดยมีนายก  อบต.หนองพลวง ร่วมกับราชภัฏนครราชสีมา   และครัวเรือนยากจน ร่

อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต


 
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชนการเข้าร่วมเวทีประชุมประชาคมระดับตำบล


 
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.หนองพลวง
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี