องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนคอย หมู่ที่ 10(สายป่าทำเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 พ.ย 2022]
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายเพชรมาตุคลา (บ้านหนองแมว หมู่ที่ 3-บ้านบุใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 พ.ย 2022]
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 2-บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 (สายริมทุ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 พ.ย 2022]
จ้างซ่อมแซมถนนดินเสริมหินคลุก สายบ้านโคกโจม หมู่ที่ 12-บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 พ.ย 2022]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 309-15 ถนนสายบ้านนายประกอบ-ถนน 3036 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [21 พ.ย 2022]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 309-13 สายบ้านใหม่ขามป้อม หมู่ที่ 1-บ้านบุใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [21 พ.ย 2022]
ซื้อชุดเครื่องแบบ อปพร. จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ย 2022]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน) จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 พ.ย 2022]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้สำนักงาน,โต๊ะคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 พ.ย 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี