องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่นี่
ใบอนุญาตต่าง ๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
        ตำบลหนองพลวงเดิมขึ้นกับ อำเภอพิมาย ตำบลหนองระเวียง เมื่อมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้น จึงได้แยกมาเป็นตำบลหนองพลวงเมื่อปี พ.ศ. 2511 และได้ชื่อว่าเป็นตำบลหนองพลวงเพราะมีบ้านหนองพลวงตั้งอยู่ดั้งเดิม ประชาชนส่วนใหญ่ พูดภาษาไทยโคราช นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ  อำเภอจักราช ประกอบด้วย 16 หมู่บ้านได้แก่ บ้านใหม่ขามป้อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 2  บ้านหนองแมว หมู่ที่ 3 บ้านโคกพระหมู่ที่ 4 บ้านโคกพระหมู่ที่ 9 บ้านขามทุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านพุดซา หมู่ที่ 6 บ้านม่วง หมู่ที่ 7 บ้านบุ  หมู่ที่ 8 บ้านบุหมู่ 16 บ้านโนนคอย หมู่ที่ 10  บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 บ้านโคกโจม หมู่ที่ 12 บ้านน้อย หมู่ที่ 13 บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 14 บ้านดอน หมู่ที่ 15 และบ้านบุ หมู่ที่ 16   เว็บสล็อต 

 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.หนองพลวง
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี