องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐

ลงนามถวายพระพร