องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (3 เมษายน 2566)ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (3 เมษายน 2566)รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2566 (10 กุมภาพันธ์ 2566)ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2566 (10 กุมภาพันธ์ 2566)ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2566 (10 กุมภาพันธ์ 2566)รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (19 ธันวาคม 2565)ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (19 ธันวาคม 2565)รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (30 พฤษภาคม 2565)การขอเปิดประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (30 พฤษภาคม 2565)


12
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา