องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565 (ไตรมาสที่3)ปีงบประมาณ2565แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565 (ไตรมาสที่2)ปีงบประมาณ2565แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564 (ไตรมาสที่1)ปีงบประมาณ2565แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม เดือนมกราคม 2563- เดือนมีนาคม 2563 (ไตรมาสที่ 2)

 

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม เดือนตุลาคม 2562- เดือนธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1)

 

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม เดือนกรกฎาคม 2562- เดือนกันยายน 2562 (ไตรมาสที่ 4)

 

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม เดือนเมษายน 2562- เดือนพฤษภาคม 2562 (ไตรมาสที่ 3)

 
12
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา