องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน กันยายน 2566)ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน สิงหาคม 2566)ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2566)ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566)ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566)ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน เมษายน 2566)ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มีนาคม 2566)ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566)ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มกราคม 2566)


12
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา