องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ (การทำพวงหรีดจากดอกไม้จันทน์ การผูกผ้าและการจัดดอกไม้ประดับในพิธีต่างๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

     

นายสัญญา ชื่นเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2565 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุเตย

     

พิธีทำบุญตักบาตรเปิดอาคารเรียน "อาคารวิถีพุทธ" ณ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่

     

การประชุมสัญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลพุเตย

     

นายสัญญา ชื่นเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย กล่าวเปิดโครงการแช่เท้าสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจำปี 2565 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุเตย

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา