องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
ประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565
 วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตยได้จัดประชุมสภาครั้งแรก โดยมี นายปกรณ์  ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เรียกประชุมสภา อบต.พุเตย ครั้งแรก เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย และได้ให้โอวาทพร้อมแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน  ซึ่งการประชุมสภาครั้งนี้ ได้มีการเลือกประธานสภา อบต.พุเตย ได้แก่   
       นายชม  ผิวเงิน 
เลือกรองประธานสภา อบต.พุเตย ได้แก่
นายบุญมี  เทินสระเกษ
เลือกเลขานุการสภา อบต.พุเตย ได้แก่
นางสาวบุปผา  โคตรก้ำพี้
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา