องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
กิจกรรมท้องถิ่นรักษ์โลก วัด ประชารัฐ สร้างสุข
 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
ณ วัดตะกุดไผ่ ม.6 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
นายสัญญา ชื่นเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ และพนักงานทุกคน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2 ประจำปี 2565 ร่วมกันทำกิจกรรม "ท้องถิ่นรักษ์โลก วัด ประชารัฐ สร้างสุข"
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา