องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
จังหวัดเพชรบุรณ์ จัดมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฺเพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
นายสัญญา ชื่นเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดพิธีฯ และอ่านสารอธิการบดีกรมพัฒนาชุมชน โดยมีนางสาวมนธิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเยี่ยมชมบูธของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของแต่ละอำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา