องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
พิธีทำบุญตักบาตรเปิดอาคารเรียน "อาคารวิถีพุทธ" ณ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
นายสัญญา ชื่นเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย พร้อมด้วย นายบุญจันทร์ จันทโคต นายสมัย โพธิ์ใต้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย นายบุญมี เทินสระเกษ รองประธานสภาฯ ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ คณะครู และชาวบ้านตะกุดไผ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเปิดอาคารเรียน "อาคารวิถีพุทธ" ณ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา