องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
นายสัญญา ชื่นเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2565 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุเตย
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุเตย
นายสัญญา ชื่นเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2565 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุเตย นำโดย ผอ.วรวิทย์ ประสิทธิพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุเตย สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา