องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ (การทำพวงหรีดจากดอกไม้จันทน์ การผูกผ้าและการจัดดอกไม้ประดับในพิธีต่างๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
นายสัญญา ชื่นเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ (การทำพวงหรีดจากดอกไม้จันทน์ การผูกผ้าและการจัดดอกไม้ประดับในพิธีต่างๆ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และกลุ่มสตรี-ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ปราณี มุ่งลือ และทีมงาน O&A ดอกไม้สดวิเชียรบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา