องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา ฯ  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองการศึกษา
 
นางสาวพิมพกานต์ สุทธิธรรมานันต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 061-3308600
นางสาวพิมพกานต์ สุทธิธรรมานันต์
รองปลัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 061-3308600
นางสาวณคยา สาประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 061-6165390
นายณัฐนันท์ แก้วเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 084-4598832
นางสาวณคยา สาประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ 061-6165390
นางสาวอธิฐาน โพธิ์พันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 087-7343633
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา