องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
ซื้อครุภัณฑ์ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 พ.ย 2022]
จ้างงานซ่อมแซมถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๗-๐๒๐ เรียบคลองพุเตย บ้านพุเตย หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 พ.ย 2022]
ซื้อถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [03 พ.ย 2022]
เวที เครื่องเสียง พร้อมไฟส่องสว่างบริเวณงาน และจัดสถานที่แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [03 พ.ย 2022]
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 พ.ย 2022]
ซื้อจัดซื้อเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ก.ย 2022]
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพเอนกประสงค์ ทะเบียน กฉ ๒๖๒๑ พช ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.ย 2022]
ซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.ย 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.พุเตย ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ก.ย 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา