องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 

ชื่อ-สกุล  :  นายสัญญา ชื่นเอี่ยม

ดำรงตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.พุเตย

ชื่อ-สกุล  :  ..................

ดำรงตำแหน่ง : รองประธานสภา อบต.พุเตย

ชื่อ-สกุล  :  ..................

ดำรงตำแหน่ง : เลขานุการสภา อบต.พุเตย

ชื่อ-สกุล  :  นายวิรัตน์ โครตชาดา

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 1

ชื่อ-สกุล  :  นางเกษร กองเกิด

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 1

ชื่อ-สกุล  :  นายธีรนิตย์ ศรีมูลตรี

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 2

ชื่อ-สกุล  :  นายสมชาย นกเหลือ

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 2

 
 

ชื่อ-สกุล  :  ................................

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 3

ชื่อ-สกุล  :  นางกิมไล้ ศรีมี

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 3

ชื่อ-สกุล  :  นางบุพผา โครตกำพี้

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 4

ชื่อ-สกุล  :  นางจอมใจ หอมสุข

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 4

ชื่อ-สกุล  :  นายชม ผิวเงิน

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 5

ชื่อ-สกุล  :  นายเต้า ยั่งยืน

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 5

ชื่อ-สกุล  :  นายสมัย โพธิ์ใต้

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 6

ชื่อ-สกุล  :  นายบุญมี เทินสระเกศ

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 6

ชื่อ-สกุล  :  นางหอมจันทร์ นันดา

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 7
 

 

ชื่อ-สกุล  : ..............................

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 7

ชื่อ-สกุล  :  นายสัญญา ชื่นเอี่ยม

ดำรงตำแหน่ง : ส.อบต.หมู่ 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา