องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
ประวัติความเป็นมา
ตำบลพุเตย ตั้งมาแล้วประมาณ 50 ปี แยกออกจากตำบลสระประดู่ สาเหตุที่ชื่อพุเตย เนื่องจากแต่ก่อนมีน้ำพุร้อนและต้นใบเตยขึ้นบริเวณน้ำพุร้อน ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และรับจ้าง

พื้นที่
สภาพทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต. ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ่อรัง อ. วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา