หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเ ...
 อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า
ประกาศผลการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบล ...
 อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า (เพิ่มเติม)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถาน ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถาน ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหว้า
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหว้ ...
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองหว้ ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลหนองหว้าประชุมสมัยสามัญ
เทศบาลหนองหว้าประชุมสมัยสามัญ ...
เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.2555  สภาเทศบาลตำ ...
อ่านต่อ... 
 
เชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีประจำปี
เชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีประจำปี ...
ด้วยระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปีผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ในเขตพื้นที่ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหว้า ประจำปี 2556
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหว้า ประจำปี ...
...
อ่านต่อ... 
 
"การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2556"
"การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจ ...
...
อ่านต่อ... 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2556
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2556 ...
...
อ่านต่อ... 
 
กิกรรมวันแม่แห่งชาติ 55
กิกรรมวันแม่แห่งชาติ 55 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
   
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ดร.สุวรรณ
  ระบบแผนท้องถิ่น
  อุดรธานี
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงาน กพ.
  กรมพัฒนาชุมชน
  สายด่วนรัฐบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สานฝันการศึกษา
  สหกรณ์กรมฯ
  สหกรณ์เทศบาล
  กู้ชีพกู้ภัย