หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 
ที่ตั้ง : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า
ถนนกุดจิก-หนองอุดม  ตำบลหนองหว้า
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ 41110
โทรศัพท์ : 042-910-061
โทรสาร : 042-910-061
*** หรือส่ง Email ติดต่อได้สะดวกตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ***
ชื่อ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดร.สุวรรณ
ระบบแผนท้องถิ่น
อุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สายด่วนรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานฝันการศึกษา
สหกรณ์กรมฯ
สหกรณ์เทศบาล
กู้ชีพกู้ภัย